Bio

Telling stories without words —

Thanks for checking the link in my bio.


About

Identity is not what you believe in, it is how you act.

By using core values and stories translated into design and photography I help companies build lasting brands.

I believe in the human dimension. We kind of forgot about that along the way. It is time to return to a point where intent and acting on that intent once again reigns supreme. Big promises and nothing to deliver. That doesn’t really inspire confidence. Do what you say and say what you do. Identity is not what you believe in, it is how you act.


Privacy policy

Privacy policy

Etiam cursus lacinia viverra. Donec in vehicula dui. Mauris volutpat dui ac est finibus gravida. Morbi vitae dui justo. In tincidunt neque ut nisi viverra, at sodales dolor aliquet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum porta mauris ante, eget euismod ipsum convallis vitae. Aliquam erat volutpat. Donec neque enim, dapibus ut tortor non, fermentum suscipit nulla. Duis arcu libero, auctor vel nulla eu, viverra pellentesque justo. Sed lorem ligula, suscipit a nunc cursus, condimentum maximus justo. Cras et sem a ante blandit molestie. Proin aliquet libero felis, id condimentum mauris dapibus eget. Donec eleifend quam at enim fringilla ultrices vitae eget massa. Aliquam sagittis odio sed gravida consectetur. Sed ut mauris neque.

Etiam cursus lacinia viverra. Donec in vehicula dui. Mauris volutpat dui ac est finibus gravida. Morbi vitae dui justo. In tincidunt neque ut nisi viverra, at sodales dolor aliquet. Etiam hendrerit sem a facilisis aliquam. Pellentesque vulputate urna non ante semper, at placerat magna elementum. Proin mollis dignissim nibh vitae elementum. Curabitur suscipit leo at eleifend cursus. Nullam fermentum turpis arcu, ut volutpat ligula vehicula mollis. Pellentesque venenatis eleifend aliquet. Aliquam nec dignissim sem. Vestibulum at eros vitae nulla semper maximus. Phasellus tincidunt aliquet nulla vehicula bibendum. Nullam vestibulum, arcu eu tristique pharetra, ipsum nunc rutrum quam, id porta urna justo at metus. Proin cursus et ante in placerat.

Quisque condimentum sapien nec sodales ultricies. In ac odio sem. Nulla facilisi. Duis iaculis ultricies efficitur. Morbi eu auctor sem. Nunc mattis venenatis neque non placerat. Fusce tortor risus, tincidunt at sollicitudin et, euismod eu leo. Nulla in sem sed eros volutpat consequat. Nullam id justo nec purus pulvinar convallis. Nunc sagittis enim eget nisl feugiat, in mattis quam dignissim. Cras non posuere nibh, quis fringilla sapien. In eros nibh, elementum id felis vel, dapibus viverra est.

Vestibulum nec cursus purus, quis vehicula ante. Nunc dolor nisi, suscipit ac purus at, tristique blandit diam. Fusce pellentesque elementum elit, tempus ultricies ante auctor sed. Quisque auctor mauris nisi, vitae facilisis tortor egestas a. Nulla eget mauris sed massa elementum dictum nec in felis. Aliquam ac magna et magna pretium gravida. Nam in augue volutpat, rhoncus erat et, vehicula libero. Suspendisse auctor maximus sagittis. Sed sollicitudin nisi efficitur leo tempus, ut interdum nibh pellentesque. Praesent ac turpis a metus posuere auctor eu laoreet sapien. Nullam pulvinar sit amet nulla sed finibus. Nulla lobortis, lacus vitae tristique ultricies, erat nibh lobortis lacus, faucibus vulputate sem enim in enim. Proin ut turpis aliquet, tincidunt tortor sit amet, rhoncus turpis. Sed leo orci, finibus a leo nec, vehicula lobortis turpis. Maecenas id congue magna, vitae sollicitudin dui.

Vivamus volutpat libero id ultrices rhoncus. Nunc pulvinar vitae metus a maximus. Aliquam luctus lacus vel elit vestibulum mattis. Nam vel turpis posuere, molestie enim ac, vestibulum odio. Mauris facilisis nisi at nulla blandit, sed tempus quam lacinia. Fusce quis tincidunt ante, quis pretium neque. Suspendisse varius vitae odio eget vestibulum.

Klant:   Verschillend
Service: Fotografie, Art Direction
Year: 2001 - 2019

Contact

Mike Nicolaassen

Photographer

hello@mikenicolaassen.nl
0031 (0)24 20 22 852

Mike Nicolaassen

Photographer

CallMail

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Aangemaakt: 01 januari 2016
Laats bijgewerkt op: 10 augustus 2019

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Mike Nicolaassen en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Vergoeding

3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt Mike Nicolaassen eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

4. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de fotografische werken schriftelijk/per mail aan Mike Nicolaassen te worden medegedeeld. Mike Nicolaassen heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

5. Opdracht

5.1 Mike Nicolaassen heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

5.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Mike Nicolaassen slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Mike Nicolaassen is geretourneerd.

5.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Mike Nicolaassen recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

6. Auteursrecht

Het auteursrecht van alle fotografische werken op deze site of geleverd door Mike Nicolaassen berust bij de fotograaf tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8. Licentie

8.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

8.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.

8.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.

8.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.

8.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden

9. Inbreuk op auteursrecht

9.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

9.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

10. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

10.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

10.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

10.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

11. Aansprakelijkheid en rechten van derden

11.1 De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.

11.2 De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.

11.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

11.4 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

12. Faillissement/surseance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

13. Rechts- en forumkeuze

13.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

13.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Bijgewerkt op: 10 augustus 2019
– Visuele verbeteringen


Mike Nicolaassen - Photographer

Telling stories without words —

By using photography, I help companies and bands make their brand speak without words.

Molenveldlaan 43
6523 RJ, Nijmegen
The Netherlands

hello@mikenicolaassen.nl
0031 (0)24 20 22 852

Shoots —

By using photography, I help companies and bands make their brand speak without words.

Molenveldlaan 43
6523 RJ, Nijmegen
The Netherlands

hello@mikenicolaassen.nl
0031 (0)24 20 22 852